Αγαπητοί φίλοι της Ομοσπονδίας μας,

Συνημμένα σας αποστέλλουμε επιστολή στήριξης της ΟΣΕΠΕ προς το Πρόσωπο, Ανθρωπο και Πόντιο κ. Ιβαν Σαββίδη

Για το ΔΣ της ΟΣΕΠΕ

Πεχλιβανίδης Χρήστος

Γραμματέας

Ivan Savvidis

Ivan Savvidis

Ivan Savvidis

Ivan Savvidis