2-η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας 02.-04. Οκτωβρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη!

2-η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας

2-η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας