ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δρομολόγιο λεωφορείου για τη μετάβαση του χορευτικού και των μελών του
Συλλόγου /35o Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών Νεολαίας στην πόλη του Leverkusen
04.06.2016

Ankundigung Busfahrt Festival 2016